6 daagse zomercursus De Kracht van Mantra

Mantra

Data:
20 t/m 25 augustus 2022

Locatie: Zweiersdal Oosterbeek

Kosten: € 575,- (excl 21% BTW, € 695,- incl BTW)
Inbegrepen: gebruik van Indiase instrumenten, syllabus

NB: Je kunt deze cursus ook (deels) volgen in het voor- en najaar op 4 losse dagen. Lees er HIER alles over.

Aanmelden doe je door middel van een aanbetaling (€ 150,=). Enkele weken voor aanvang van de cursus ontvang je een factuur voor de restbetaling.

Deze cursus wordt gegeven Zweiersdal, een prachtige yogastudio in Oosterbeek (bij Arnhem).

De omgeving leent zich bij uitstek voor een weekje verblijf, wandelen, fietsen (en mantrazingen)

Nāda Yoga

Yoga van de klank

Yoga kent vele stromingen. Eén daarvan is de Nāda Yoga, de yoga van de klank. Nāda Yoga is gebaseerd op een eeuwenoud stelsel van mantra’s, klanken, toonsystemen en andere oefeningen dat tot op de dag van vandaag in ontwikkeling is. Het systeem helpt ons om stress te verminderen, onze gezondheid te bevorderen en onze spirituele ontwikkeling te stimuleren en begeleiden. Zoals alle vormen van yoga vindt het haar wortels in het oude India. Hoewel de Nāda Yoga een zelfstandige stroming is, kan hij perfect worden gecombineerd met nagenoeg iedere andere stroming binnen de yoga. De zomercursus De Kracht van Mantra is een cursus in de yoga van de klank.

Mantra’s zingen, mantra’s reciteren

Het zingen van mantra’s is “in”. Als gevolg van de populariteit van de hatha yoga is ook het zingen van mantra’s ontdekt en wordt beoefend door grote groepen mensen in de westerse wereld. Het geeft hen verstilling en vreugde. Met die toenemende populariteit is het zingen van mantra’s verwesterd. De van oorsprong oosterse traditie is aangepast en daarmee (voor ons) toegankelijker geworden. Ze heeft daardoor iets gewonnen, maar is ontegenzeggelijk ook aspecten kwijtgeraakt.

Voor wie?

De Kracht van Mantra

Deze cursus is open voor iedereen. Je kunt de aangereikte kennis en ervaring gebruiken voor je eigen (spirituele) ontwikkeling of inzetten in je professionele praktijk.

Ben je yogadocent? Dan kun je je lessen verdiepen en verrijken met mantra en klank. Liefhebbers van mantrazang biedt het een verbreding en uitbreiding van het begrip en de ervaring  met mantra’s. Muzikanten en zangers krijgen de mogelijkheid zichzelf meer spiritueel te ontwikkelen. Als klankwerker of -healer ontdek je nieuwe technieken om in te zetten in je eigen praktijk.

Reserveer je plaats

Je kunt nu al een plaats reserveren in de zomercursus De Kracht van Mantra. Je hoeft pas een definitief besluit over je deelname te nemen als het aantal reserveringen het aantal vrije plaatsen overschrijdt. Je krijgt daarover dan bericht.

  Inhoud van de zomercursus De Kracht van Mantra

  Mantra’s uit verschillende stromingen

  Je mantra-repertoire uitbreiden is altijd inspirerend. De verzameling mantra’s is bijna onuitputtelijk en je kunt ze op allerlei manieren zingen en/of spreken. Tijdens de cursus leer je doorlopend nieuwe mantra’s waarbij we steeds weer beogen dieper te gaan dan het leren van een “nieuw liedje”. We werken systematisch en vanuit een drietal verschillende stromingen: Vedische mantra’s (Shabda yoga / vedisch chanten), Tantrische mantra’s (Shakti yoga / mantra en Kundalini-energie), Devotionele mantra’s (Bhava yoga / zingen vanuit het hart). Je gaat ervaren wat de overeenkomsten en verschillen zijn en op welke wijze je de mantra’s kunt inzetten.

  Sanskriet

  Alle mantra’s en gebeden die we in deze cursus toepassen zijn oude teksten in het Sanskriet. Het Sanskriet (ofwel: oud-Indisch) is van oorsprong een klanktaal en hoort bij een orale traditie van kennisoverdracht. Vooral bij de vedische en tantrische mantra’s zijn de klanken vaak belangrijker dan de letterlijke betekenis van de woorden die ze vormen. We besteden daarom veel aandacht aan het correct uitspreken van deze taal en ervaren wat dat met je doet.

  Werken met tanpura, monochord en shrutibox

  In de cursus leer je werken met de tanpura, de shrutibox en het monochord.
  De tanpura is een traditioneel Indiaas muziekinstrument. Het is een begeleidingsinstrument waarop geen melodie kan worden gespeeld. Het brengt in een continue stroom de grondtoon voort waarop de andere instrumenten en/of de zangers hun melodie laten ontstaan. Het monochord is de westerse tegenhanger van de tanpura. De shrutibox lijkt qua geluid op het Indiaas harmonium, maar voor wat betreft de toepasbaarheid staat het dichter bij de tanpura. Al deze instrumenten brengen een rijk palet aan boventonen voort, waardoor ze een sterk meditatieve uitwerking hebben. We zetten deze instrumenten in bij de Vedische en Tantrische mantra’s.

  Filosofische en mystieke achtergronden van mantra’s

  Alle mantra’s in de cursus worden ontleend aan oude teksten zoals de Veda’s en de Upanishads en hebben daarom een diepe filosofische en mystieke betekenis. Het doorgronden hiervan kan je helpen om je spirituele ontwikkeling diepgang en richting te geven. Het is daarom dat we er aandacht aan zullen besteden.

  Muzikale achtergronden van de nada yoga

  Toon, melodie, ritme, stemming en toonsystemen: al deze aspecten hebben invloed op de werking van de mantra’s. Zonder diepgravende musicologische verhandelingen leren we de effecten van verschillende toonsystemen en ritmes begrijpen en bovenal, ervaren. We vergelijken de westerse harmoniën met de Indiase toonsystemen. 

  Zang- en ademtechnieken

  Het zingen van mantra’s is enorm bevrijdend. Dat geldt vooral ook voor hen die zich in het zingen geblokkeerd voelen. Wie zich verder wil ontwikkelen en samen met groepen het chanten zou willen beoefenen loopt soms aan tegen tekort aan adem, stress in de keel en mogelijke andere ongemakken die het vrij zingen in de weg kunnen staan. Op een natuurlijke weg leer je je bewustzijn hieromtrent te vergroten, ermee om te gaan en er verbeteringen in aan te brengen.