Veda chanten

In de (beginners)cursus Veda chanten leer je enkele vedische mantra’s zingen. Dit zijn mantra’s uit de oeroude teksten (de vier veda’s en de upanishads, daterend uit 1000 tot 500 voor onze jaartelling) die zijn opgetekend door de rishis (wijzen, filosofen) en de geestelijke wereld beschrijven. Ze worden beschouwd als een bouwwerk van de Goden aangezien ze door de rishis in trance zijn opgevangen als (doorgevingen) resonanties uit de kosmos. De teksten zijn niet zozeer een devotioneel maar eerder een uitnodiging, een appèl aan die kosmische krachten in ons en om ons heen die ons aardse leven beïnvloeden.

Deze eeuwenoude traditie laat je kennismaken met de oervorm van de mantra. Deze staat ver af van de populaire vorm van de “mantra-liedjes” in onze westerse wereld en in de huidige tijd. Toch is het er de bron van.

We zouden deze vorm van chanten ook wel Shabda yoga kunnen noemen. Shabda is het gesproken woord; het is yoga omdat de mantra’s (die werden gezien als een voertuig van de geestelijke wereld) zowel de zanger als de luisteraar in een specifieke, yogische, staat van bewustzijn brengen.

We starten met een aantal korte en relatief eenvoudige mantra’s uit de Rgveda, één van de oudste geschriften op aarde. Als we die beheersen kunnen we ons gaan bezighouden met wat langere en complexere sutra’s. De mantra’s zijn in het Vedisch Sanskriet.

Voor wie?

Deze cursus is open voor iedereen. Je kunt de aangereikte kennis en ervaring gebruiken voor je eigen (spirituele) ontwikkeling en/of inzetten in je professionele praktijk.

Het leren chanten van vedische mantra’s vraagt om commitment: het is niet simpelweg het zingen van liedjes. Het betekent dat je moet willen studeren op de juiste uitspraak van het Vedisch Sanskriet (de taal van de mantra’s), op het juiste ritme, op de juiste intonatie en op de juiste toonhoogte. Het Vedisch chanten is gehouden aan strikte regels en juist door die in acht te nemen ervaar je de diepe en krachtige werking ervan. Deze esoterische kennis werd eeuwenlang (we kunnen met zekerheid stellen al meer dan 3000 jaar) doorgegeven door brahmanen aan brahmanen in speciale inwijdingsscholen. In onze tijd is de kennis meer  beschikbaar gekomen en voor iedereen toegankelijk.

Een greep uit de inhoud:

  • Ganapati mantra & Saraswati mantra
  • Om purnamida
  • Gayatri mantra
  • Krato Smara
  • Mahamrtyumjaya mantra
  • Lokah samastah
  • Asatoma sad gamaya
  • Vyāhriti mantra’s
  • Rgveda 1 t/m 9

Luister naar onderstaande voorbeelden om een indruk te krijgen.

Praktisch

De cursus bestaat uit 6 lessen van 2 uur.
Je ontvangt een syllabus en online ondersteuning.
Het aantal beschikbare plaatsen is afhankelijk van de Covid situatie, minimaal 4, maximaal 8 deelnemers.

Cursusdata: zaterdagen van 14:00 tot 16:00 uur
27 maart, 10 april, 24 april, 15 mei, 29 mei, 12 juni

Cursuslocatie: De Steeg (gemeente Rheden),

Kosten: 460 euro (incl 21% BTW)

Aanmelden
Download de lesdata
Download de lesdata
Aanmelden