Inspiratieweekend De Kracht van Mantra

De Kracht van Mantra

In deze zeer korte versie van de cursus De Kracht van Mantra ontdekken we de “Yoga van de Klank”. We duiken in de historie van het gebruik van mantra’s en je leert mantra’s kennen, begrijpen en toepassen vanuit een drietal verschillende traditionele invalshoeken: vanuit de shabda yoga, vanuit de shakti yoga en vanuit de bhava yoga. We zullen in dit weekend vooral veel doen en ervaren: reciteren, zingen, klanken.

Praktische zaken

Omvang: 2 dagen
Lesdata: dit weekeinde wordt meerdere keren per jaar aangeboden.

11 – 12 maart
29 – 30 juli
21 – 22 oktober
16 – 17 december

Tijden: 10:30 – 16:30 uur

Locatie: Zweiersdal Yoga en meer…, Weverstraat 65, 6862 DK Oosterbeek

Aantal deelnemers:  minimaal 6, maximaal 16
Kosten: € 245 euro incl 21% BTW (inclusief gebruik van instrumenten, zoals tanpura, monochord, shrutibox);
Voor maaltijden (en eventuele overnachting) dien je zelf zorg te dragen.

Nāda Yoga

Nāda Yoga

Yoga kent vele stromingen. Eén daarvan is de Nāda Yoga, de yoga van de klank. Nāda Yoga is gebaseerd op een eeuwenoud stelsel van mantra’s, klanken, toonsystemen en andere oefeningen dat tot op de dag van vandaag in ontwikkeling is. Het systeem helpt ons om stress te verminderen, onze gezondheid te bevorderen en onze spirituele ontwikkeling te stimuleren en begeleiden. Zoals alle vormen van yoga vindt het haar wortels in het oude India. Hoewel de Nāda Yoga een zelfstandige stroming is, kan hij perfect worden gecombineerd met nagenoeg iedere andere stroming binnen de yoga. De cursus De Kracht van Mantra is een cursus in de Nāda Yoga.

Het zingen van mantra’s is “in”. Als gevolg van de populariteit van de hatha yoga is ook het zingen van mantra’s ontdekt en wordt beoefend door grote groepen mensen in de westerse wereld. Het geeft hen verstilling en vreugde. Met die toenemende populariteit is het zingen van mantra’s verwesterd. De van oorsprong oosterse traditie is aangepast en daarmee (voor ons) toegankelijker geworden. Ze heeft daardoor iets gewonnen, maar is ontegenzeggelijk ook aspecten kwijtgeraakt.

Voor wie?

Mantra

Dit weekend is open voor iedereen. Je kunt de aangereikte kennis en ervaring gebruiken voor je eigen (spirituele) ontwikkeling of inzetten in je professionele praktijk. Het is een fijne afsluiting van de zomerse-vakantieperiode.

Ben je yogadocent? Dan kun je je lessen verdiepen en verrijken met mantra en klank. Liefhebbers van mantrazang biedt het een verbreding en uitbreiding van het begrip en de ervaring  met mantra’s. Muzikanten en zangers krijgen de mogelijkheid zichzelf meer spiritueel te ontwikkelen. Als klankwerker of -healer ontdek je nieuwe technieken om in te zetten in je eigen praktijk.

Inhoud van het weekend De Kracht van Mantra

Mantra’s uit verschillende stromingen

Je mantra-repertoire uitbreiden is altijd inspirerend. De verzameling mantra’s is bijna onuitputtelijk en je kunt ze op allerlei manieren zingen en/of spreken. Tijdens de cursus leer je doorlopend nieuwe mantra’s waarbij we steeds weer beogen dieper te gaan dan het leren van een “nieuw liedje”. We werken systematisch en vanuit een drietal verschillende stromingen: Vedische mantra’s (Shabda yoga / vedisch chanten), Tantrische mantra’s (Shakti yoga / mantra en Kundalini-energie), Devotionele mantra’s (Bhava yoga / zingen vanuit het hart). Je gaat ervaren wat de overeenkomsten en verschillen zijn en op welke wijze je de kracht van mantra’s kunt inzetten.

Maak kennis met tanpura, monochord en shrutibox

In dit weekeinde maak je kennis met de tanpura, de shrutibox en het monochord.
De tanpura is een traditioneel Indiaas muziekinstrument. Het is een begeleidingsinstrument waarop geen melodie kan worden gespeeld. Het brengt in een continue stroom de grondtoon voort waarop de andere instrumenten en/of de zangers hun melodie laten ontstaan. Het monochord is de westerse tegenhanger van de tanpura. De shrutibox lijkt qua geluid op het Indiaas harmonium, maar voor wat betreft de toepasbaarheid staat het dichter bij de tanpura. Al deze instrumenten brengen een rijk palet aan boventonen voort, waardoor ze een sterk meditatieve uitwerking hebben. We zetten deze instrumenten in bij de Vedische en Tantrische mantra’s. Let op: als je deze instrumenten wilt leren bespelen en toepassen, kies dan voor de workshop Chanten met tanpura en shrutibox.

Filosofische en mystieke achtergronden van mantra’s

Alle mantra’s in de cursus worden ontleend aan oude teksten zoals de Veda’s en de Upanishads en hebben daarom een diepe filosofische en mystieke betekenis. Het doorgronden hiervan kan je helpen om je spirituele ontwikkeling diepgang en richting te geven en om de kracht van mantra volledig te begrijpen. Het is daarom dat we er aandacht aan zullen besteden.