6 daagse cursus

We verkennen de “Yoga van de Klank”, en de mantra in het bijzonder. We duiken in de historie en je leert mantra’s kennen, begrijpen en toepassen vanuit een drietal verschillende traditionele invalshoeken: vanuit de shabda yoga, vanuit de shakti yoga en vanuit de bhava yoga. Daarnaast ontdekken we een vierde element namelijk de muzikale achtergronden, toonsystemen en klanken.

Lesdata

Je kunt kiezen uit een cursusgroep op vrijdag en op zondag.
VRIJDAG: 19 feb, 5 maart, 19 maart, 2 april, 7 mei, 21 mei
ZONDAG: 21 feb, 21 maart, 11 april, 16 mei, 30 mei, 13 juni

Kosten

€ 600 euro excl BTW (€ 726 incl 21% BTW), Inclusief gebruik van instrumenten (tanpura, monochord, shrutibox).

Nāda Yoga

Yoga kent vele stromingen. Eén daarvan is de Nāda Yoga, de yoga van de klank. Nāda Yoga is gebaseerd op een eeuwenoud stelsel van mantra’s, klanken, toonsystemen en andere oefeningen dat tot op de dag van vandaag in ontwikkeling is. Het systeem helpt ons om stress te verminderen, onze gezondheid te bevorderen en onze spirituele ontwikkeling te stimuleren en begeleiden. Zoals alle vormen van yoga vindt het haar wortels in het oude India. Hoewel de Nāda Yoga een zelfstandige stroming is, kan hij perfect worden gecombineerd met nagenoeg iedere andere stroming binnen de yoga.

Het zingen van mantra’s is “in”. Als gevolg van de populariteit van de hatha yoga is ook het zingen van mantra’s ontdekt en wordt beoefend door grote groepen mensen in de westerse wereld. Het geeft hen verstilling en vreugde. Met die toenemende populariteit is het zingen van mantra’s verwesterd. De van oorsprong oosterse traditie is aangepast en daarmee (voor ons) toegankelijker geworden. Ze heeft daardoor iets gewonnen, maar is ontegenzeggelijk ook aspecten kwijtgeraakt.

Voor wie?

Deze cursus is open voor iedereen. Je kunt de aangereikte kennis en ervaring gebruiken voor je eigen (spirituele) ontwikkeling of inzetten in je professionele praktijk.

Ben je yogadocent? Dan kun je je lessen verdiepen en verrijken met mantra en klank. Liefhebbers van mantrazang biedt het een verbreding en uitbreiding van het begrip en de ervaring  met mantra’s. Muzikanten en zangers krijgen de mogelijkheid zichzelf meer spiritueel te ontwikkelen. Als klankwerker of -healer ontdek je nieuwe technieken om in te zetten in je eigen praktijk.

Download de lesdata
Download de flyer
Aanmelden

Inhoud van de cursus

 1. Mantra’s uit verschillende stromingen
  Je mantra-repertoire uitbreiden is altijd inspirerend. De verzameling mantra’s is bijna onuitputtelijk en je kunt ze op allerlei manieren zingen en/of spreken. Tijdens de cursus leer je doorlopend nieuwe mantra’s waarbij we steeds weer beogen dieper te gaan dan het leren van een “nieuw liedje”. We werken systematisch en vanuit een drietal verschillende stromingen: Vedische mantra’s (Shabda yoga / vedisch chanten), Tantrische mantra’s (Shakti yoga / mantra en Kundalini-energie), Devotionele mantra’s (Bhava yoga / zingen vanuit het hart). Je gaat ervaren wat de overeenkomsten en verschillen zijn en op welke wijze je de mantra’s kunt inzetten.
 1. Sanskriet
  Alle mantra’s en gebeden die we in deze cursus toepassen zijn oude teksten in het Sanskriet. Het Sanskriet (ofwel: oud-Indisch) is van oorsprong een klanktaal en hoort bij een orale traditie van kennisoverdracht. Vooral bij de vedische en tantrische mantra’s zijn de klanken vaak belangrijker dan de letterlijke betekenis van de woorden die ze vormen. We besteden daarom veel aandacht aan het correct uitspreken van deze taal en ervaren wat dat met je doet.
 2. Werken met tanpura, monochord en shrutibox
  In de cursus leer je werken met de tanpura, de shrutibox en het monochord.
  De tanpura is een traditioneel Indiaas muziekinstrument. Het is een begeleidingsinstrument waarop geen melodie kan worden gespeeld. Het brengt in een continue stroom de grondtoon voort waarop de andere instrumenten en/of de zangers hun melodie laten ontstaan. Het monochord is de westerse tegenhanger van de tanpura. De shrutibox lijkt qua geluid op het Indiaas harmonium, maar voor wat betreft de toepasbaarheid staat het dichter bij de tanpura. Al deze instrumenten brengen een rijk palet aan boventonen voort, waardoor ze een sterk meditatieve uitwerking hebben. We zetten deze instrumenten in bij de Vedische en Tantrische mantra’s.
 1. Filosofische en mystieke achtergronden
  Alle mantra’s in de cursus worden ontleend aan oude teksten zoals de Veda’s en de Upanishads en hebben daarom een diepe filosofische en mystieke betekenis. Het doorgronden hiervan kan je helpen om je spirituele ontwikkeling diepgang en richting te geven. Het is daarom dat we er aandacht aan zullen besteden.
 2. Muzikale achtergronden
  Toon, melodie, ritme, stemming en toonsystemen: al deze aspecten hebben invloed op de werking van de mantra’s. Zonder diepgravende musicologische verhandelingen leren we de effecten van verschillende toonsystemen en ritmes begrijpen en bovenal, ervaren. We vergelijken de westerse harmoniën met de Indiase toonsystemen. 
 1. Zang- en ademtechnieken
  Het zingen van mantra’s is enorm bevrijdend. Dat geldt vooral ook voor hen die zich in het zingen geblokkeerd voelen. Wie zich verder wil ontwikkelen en samen met groepen het chanten zou willen beoefenen loopt soms aan tegen tekort aan adem, stress in de keel en mogelijke andere ongemakken die het vrij zingen in de weg kunnen staan. Op een natuurlijke weg leer je je bewustzijn hieromtrent te vergroten, ermee om te gaan en er verbeteringen in aan te brengen.
 2. Beweging en houding
  Sommige mantra’s (met name die uit de śakti yoga) kunnen worden versterkt met beweging en bepaalde (hand)houdingen.