Introductie Veda chanting

Home/Introductie Veda chanting

Ved10. śaṃ no̍ mi̱traḥ

2021-11-04T14:43:16+01:00

> uit: Taittiriyopanishad Moge mitra (de ochtendzon), varuṇa (de avondzon) en aryamā (de middagzon), ons geluk brengen. Moge indra (goddelijke geest), bṛhaspati (meester van kennis) en viṣṇu (de aldoordringende liefde) ons geluk brengen.

Ved10. śaṃ no̍ mi̱traḥ2021-11-04T14:43:16+01:00

Ved09. śāntiḥ mantra (2) Pūrṇaṃ

2021-11-04T14:43:50+01:00

Oṃ pūrṇa̱mada̱ḥ pūrṇa̱mida̱ṃ pūrṇā̱t pūrṇa̱muda̱cyate | pūrṇa̱sya pūrṇa̱mādā̱ya pūrṇa̱mevāvaśi̱ṣyate || Oṃ śā̱ntiḥ śā̱ntiḥ śā̱ntiḥ Aum. Dit is volledig. Dat is volledig. Volledigheid komt voort uit volledigheid. Wanneer volledigheid van volledigheid wordt wegnomen, blijft

Ved09. śāntiḥ mantra (2) Pūrṇaṃ2021-11-04T14:43:50+01:00

Ved08. śāntiḥ mantra (1)

2021-11-04T14:44:20+01:00

oṃ sa̱ha nā̍vavatu sa̱ha nau̍ bhunaktu | sa̱ha vī̱rya̍ṃ karavāvahai | te̱ja̱svinā̱vadhī̍tamastu̱ mā vi̍dviṣā̱vahai̎ ǁ oṃ śanti̱ḥ śanti̱ḥ śanti̍ḥ ǁ Oefen: sa̱ha nā̍vavatu - zin voor zin Svara:  anudāta: C  | 

Ved08. śāntiḥ mantra (1)2021-11-04T14:44:20+01:00

Ved07. sarasvatī prārthana

2021-11-04T14:44:46+01:00

sarasvatī prārthana Moge Sarasvatī ons beschermen De onuitputtelijke bron van kennis en wijsheid Moge zij ons intellect beschermen Oefen: sarasvatī prārthana - halve zinnen Svara:  anudāta: C  |  udāta: D  | 

Ved07. sarasvatī prārthana2021-11-04T14:44:46+01:00

Ved06. Gaṇapati prārthana

2021-11-04T14:45:09+01:00

De Gaṇapati prārthana is een mantra die we zingen als we ons meer bewust willen worden van de kracht van de mantra. De kracht die schuilgaat achter het chanten van de mantra en

Ved06. Gaṇapati prārthana2021-11-04T14:45:09+01:00

Ved04. Gāyatrī mantra (sāvitrī)

2021-11-04T14:46:38+01:00

Deze mantra wordt de moeder aller mantra’s genoemd. gāyatrī mantra is in zijn meest oorspronkelijk vorm terug te vinden in de ṛgveda (mandala 3.62.10). De openingszin om bhūrbhuvaḥ suvaḥ ontbreekt daar, die is

Ved04. Gāyatrī mantra (sāvitrī)2021-11-04T14:46:38+01:00

Ved02. Lokah samastah

2021-11-04T14:47:35+01:00

Oefen: Lokah samastah Svara:  anudāta: C  |  udāta: D  |   svarita: Es Download audiobestand Lessen in deze cursus lo̱kāḥ sa̱mastāḥ

Ved02. Lokah samastah2021-11-04T14:47:35+01:00

Ved03. Asatoma sad gamaya

2021-11-04T14:47:09+01:00

De mantra is afkomstig uit de Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad. Deze tekst is gedateerd op ongeveer 700 voor Christus en is een beschouwing op ātman, het Zelf. Betekenis van de mantra: asataḥ    -(van de)

Ved03. Asatoma sad gamaya2021-11-04T14:47:09+01:00

Ved05. Aanroeping

2021-11-04T14:45:53+01:00

Deze invocatie wordt gezongen aan het begin van bijeenkomsten waar de vedische mantra wordt gestudeerd. Hij bestaat uit een drietal mantra's: gaṇapati prārthana sarasvatī prārthana śānti mantra Deze drie mantra's komen ieder afzonderlijk

Ved05. Aanroeping2021-11-04T14:45:53+01:00

Ved01. Krato smara krtam smara

2021-11-04T14:48:03+01:00

krato smara kṛtam smara is een tekst uit de īśopaniṣad De īśopaniṣad wordt beschouwd als Śruti (gehoord). Het is het 40ste hoofdstuk van Yajurveda . De naam van de tekst is afgeleid van,

Ved01. Krato smara krtam smara2021-11-04T14:48:03+01:00

Titel

Ga naar de bovenkant